Uvjeti korištenja

Pravila i uvjeti korištenja stranica redzone.com.hr

Molimo Vas da pažljivo pročitate pravila i uvjete korištenja.

Internet stranice redzone.com.hr su u vlasništvu trgovačkog društva Zagorski oglasnik j.d.o.o., Zabok, Hum Zabočki 88. 

Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranica redzone.com.hr, stupate u ugovorni odnos s redzone.com.hr i potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i suglasili se da će Vas ovi uvjeti obvezivati, te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi. 

Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, nije Vam dopuštena uporaba ovih stranica.

Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama redzone.com.hr , primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni Republike Hrvatske. 

 

 

Osnovna pravila za svakog korisnika stranica redzone.com.hr

 

Članak 1.

Sadržaj stranica


Red Zone je kreirao svoju internetsku stranicu s ciljem omogućavanja usluge oglašivačima i kupcima. Svi oglasi i informacije vezane uz oglašavanje dolaze od treće strane (u daljnjem tekstu: oglašivača). 
Oglašivač je isključivo odgovoran za sadržaj oglasa što uključuje odgovornost za istinitost, točnost, cjelovitost i kvalitetu informacija i sadržaja oglasa, za obveze koje proizlaze iz sadržaja oglasa, te odgovornost za povredu autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva trećih osoba neovisno o načinu na koji je oglas objavljen na redzone.com.hr. Isključena je bilo kakva odgovornost Red Zone za sadržaj oglasa.

 

Članak 2.

Registracija korisnika

Kao uvjet korištenja usluga kao što su „Predaja oglasa“, korisnik je obavezan registrirati se i odabrati lozinku. 
Red Zone zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, i to bez prethodne najave i/ili objašnjenja. 
U postupku registracije korisnik se obvezuje navesti točne, potpune i važeće informacije potrebne za registraciju. Suprotno postupanje smatrat će se kršenjem ovih uvjeta korištenja i može rezultirati trenutnim zatvaranjem korisnikova korisničkog računa. 
Korisnik je dužan čuvati podatke o svome korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegova korisničkog računa, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. 
Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane njegovim korištenjem usluga Red Zone. 
Korisnik koji želi objaviti oglase (besplatne i naplatne) dužan je, prema Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, uz osnovne podatke u registraciji priložiti i sljedeće:

 •   Pravne osobe - ime tvrtke, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe
 •   Fizičke osobe - ime i prezime naručitelja.

 

Prema članku 7., stavku 2.  navedenog Zakona svi tiskani i internetski oglasni mediji dužni su prikupiti dodatne podatke. Traženi podaci neće biti objavljeni ili dostupni drugim korisnicima, niti će od strane Red Zone biti korišteni u druge svrhe, već će biti korišteni za interne identifikacijske potrebe Red Zone.
Ako korisnik prilikom predaje oglasa ne dostavi sve tražene Zakonom propisane identifikacijske podatke nužne za uspješnu objavu oglasa, ista će se smatrati nepotpunom. 
Samim time Red Zone nije dužan objaviti oglas, a svi materijalni i nematerijalni troškovi nastali u procesu predaje oglasa koja se smatra nepotpunom, teretit će se na trošak korisnika.

Red Zone prema članku 20. stavku 6. Zakona o medijima nije dužan provjeravati istinitost i vjerodostojnost objavljenih oglasa te prema, Zakonu o elektroničkoj trgovini članak 18., stavak 1., nije odgovoran za sadržaj pohranjenih podataka.

Unosom osobnih podataka korisnici su dali privolu da iste prikupi i obradi u svrhu u koju su prikupljeni, u skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

 

Članak 3. 

Kupoprodaja


Red Zone daje platformu na kojoj kupci i prodavatelji samostalno ulaze u međusobne daljnje dogovore. Uporaba stranica redzone.com.hr ne čini Red Zone odgovornim za prodaju/kupnju, niti je Red Zone dio prodajnog procesa.

 

Članak 4.

Zaštita osobnih podataka

Važno nam je da se prilikom posjeta našoj stranici osjećate sigurno. Zaštita Vaše privatnosti za nas ima veliko značenje, jer smatramo kako zaštita osobnih podataka predstavlja obilježje kvalitete usluga koje nudimo. Nastavno navedene odredbe o zaštiti osobnih podataka namijenjene su obavještavanju o prikupljanju, korištenju i prosljeđivanju osobnih podataka.

Korištenjem Internet stranice Red Zone prihvaćate nastavno navedene uvjete.

1. Ako želite koristiti ove stranice, morate osigurati da Vaši osobni/kontakt podaci (koji se primjenjuju u komunikaciji s trećim stranama, ali i komunikaciji Vas i Red Zone) budu potpuni i točni. Vi također garantirate da ste zakonito kompetentni koristiti ove stranice.

2. Vaši osobni podaci ostavljeni na stranici i/ili prikupljeni registracijom bit će korišteni samo kako bi upotpunili Vaše aktivnosti sa zainteresiranom trećom stranom, te u svrhu obavještavanja Korisnika o aktivnostima i proizvodima Red Zone.

3. Red Zone se obvezuje prilikom prikupljanja osobnih podataka pridržavati važećih propisa Republike Hrvatske kojima se štiti tajnost osobnih podataka. Red Zone će nastojati pod gotovo svim uvjetima zaštititi  privatnost svojih korisnika. Osobni podaci se koriste samo u svrhu komunikacije i poboljšanja naših usluga prema korisnicima i neće se dijeliti trećim stranama bez prethodne dozvole korisnika. Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektronske pošte koja je povezana s aktivnostima redzone.com.hr. Korisnik u bilo koje vrijeme može pismeno zahtijevati da redzone.com.hr trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje poruka. U tom slučaju Red Zone korisniku zamrzava njegovu registraciju, što znači da korisnik više neće moći upotrebljavati sve funkcionalnosti redzone.com.hr, a osobito ne one koje su namijenjene samo registriranim korisnicima.

4. Red Zone ima pravo upotrijebiti e-mail adresu oglašivača, koju oglašivač navodi kao svoj osobni podatak, i to u svrhu iz točke 3 ovog članka, slanje obavijesti o novoj ponudi, slanje obavijesti o statusu predanog oglasa, kao i ostalim vrstama obavijesti vezanim uz oglas koji je oglašivač predao ili uz samo oglašavanje.

5. redzone.com.hr može sadržavati linkove prema drugim stranicama. Za vrijeme posjeta drugim stranicama čiji se linkovi nalaze na redzone.com.hr, Red Zone nije odgovoran za eventualne štete koje bi mogle nastati korištenjem tih stranica i korisnici prihvaćaju pravila i regulacije stranice na kojoj se u tom trenutku nalaze. Korisnici time prihvaćaju da Red Zone nije razvio tu stranicu, te nema utjecaja na nju, i ne snosi odgovornost za sadržaj koji je ondje objavljen.

6. Red Zone na svojim stranicama može koristiti kolačiće i druge tehnologije kako bi korisnicima olakšao isporučivanje sadržaja ovisno o njihovim područjima interesa ili analizirao karakteristike posjeta tako da optimizira sadržaj koji je korisnicima zanimljiv. Dodatne informacije o korištenju kolačića na ovim stranicama pogledajte ovdje.

7. redzone.com.hr obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici redzone.com.hr i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

8. Kod predaje oglasa Korisnik može odabrati koje osobne podatke želi javno prikazati na oglasu. Preporuča se da Korisnik odabere barem jedan od podataka kojim ga se može kontaktirati.

9.Kada se Korisnik registrira, te kad uređuje svoj profil ima mogućnost da odabere želi li na svom javnom profilu prikazati osobne podatke (adresu, email, kontakt brojeve). Ako Korisnik odabere tu opciju, njegovi podaci se još uvijek mogu prikazati na oglasu. Podatke na oglasu možete sakriti kad ga predajte, kako je i gore navedeno.

10. Sve prikupljene podatke Korisnika uključujući njegove osobne informacije, oglase i slike istih Korisnik možete spremiti odlaskom na ovaj link i klikom na „Spremi stranicu kao“ i slično u vašem pregledniku. Kako bi ste preuzeli podatke morate biti prijavjeni.

11. Korisnik može u svakom trenutku izbrisati svoj korisnički račun sa stranica redzone.com.hr. Brisanjem korisničkog računa brišu se i svi oglasi sa slikama. Korisnički račun možete izbrisati klikom na ovaj link i odabirom „Izbriši račun“, pod uvjetom da ste prijavljeni.

 

Članak 5.

Zaštita autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva

1. Prava koja se odnose na stranicu redzone.com.hr uključuju tekst, slike, format, baze podataka, i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu) pripadaju Zagorskom oglasniku. 
2. Nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela stranice ili software-a ovog site-a osim ako nije drugačije navedeno u sporazumu između Zagorskog oglasnika i druge strane. 
3. Sav sadržaj na internetskim stranicama redzone.com.hr zabranjeno je kopirati u cjelini ili djelomično bez pismenog odobrenja Red Zone.
4. Nije dopušteno distribuiranje kopija ovih stranica ili omogućavanje njihove dostupnosti trećim osobama na bilo koji način. 
5. Oglašivači su suglasni da Red Zone može bez ikakve daljnje dozvole ili posebne privole oglase koje su oglašivači objavili na stranicama redzone.com.hr koristiti, distribuirati i objaviti u svim izdanjima Red Zone, na drugim partnerskim internetskim stranicama redzone.com.hr, kao i stranicama društvenih mreža.

 

Članak 6.

Isključenje

Red Zone zadržava pravo isključiti iz daljnje uporabe ovih stranica, onog korisnika koji na bilo koji način krši ova pravila i uvjete, ili na bilo koji drugi način usporava ili ometa rad stranica. Red Zone također zadržava pravo poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv takvih korisnika, te zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.
Red Zone zadržava pravo isključiti iz daljnje uporabe ovih stranica onog korisnika koji zloupotrebljava podatke objavljenje na ovim stranicama, ili na bilo koji način neovlašteno koristi stranice, a osobito u smislu:

 • da kopira sadržaje objavljene na ovim stranicama te ih onda objavljuje u/na nekom drugom mediju oglašavanja
 • da prilikom predaje oglasa priloži netočne, nepotpune ili lažne identifikacijske podatke
 • da lobira oglašivače (klijente) Red Zone da se oglašavaju na nekim drugim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira putem telefona ili SMS poruka i nudi im svoje usluge ili usluge trećih strana
 • da krši pravila oglašavanja na način da koristi grafičke ili tekstualne forme, a bez da je za tu uslugu platio predviđenu naknadu

Gore navedeni postupci su pravno kažnjivi, te će u takvim slučajevima Red Zone poduzeti sve pravne mjere kako bi zaštitio sebe, svoje oglašivače i korisnike.

 

Članak 7.

Jamstvo

Red Zone ne jamči: 
1. točnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao niti kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i/ili usluga
2. točnost, potpunost i istinitost identifikacijskih podataka prikupljenih od strane korisnika prilikom predaje oglasa, nužnih za internu evidenciju Red Zone  
3. poslovnu sposobnost i ovlaštenje  oglašivača u zaključivanju ugovora o kupoprodaji, ispravnost, potpunost i točnost osobnih podataka oglašivača, koje ti koristi u poslovanju
4. da na stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku
5. da će treća strana legalno koristi ove stranice cijelo vrijeme. 
6. da sadržaj na redzone.com.hr neće biti prezentiran bez pogrešaka te da implementacija takvog sadržaja neće narušavati patente, autorska prava, žig ili ostala prava trećih. Neki od oglasa kao kontakt telefone imaju brojeve sa posebnom tarifom (koji počinju sa 060, 061 i sl.), te je u njima jasno istaknuta cijena poziva po minuti (min/fiksni, min/mob). Kako bi se spriječile eventualne nepravilnosti na štetu korisnika, Red Zone savjetuje sve korisnike da s pozornošću kontaktiraju oglašivače koji koriste takve brojeve. Oglašivač je dužan upisati ime firme, adresu firme, OIB, fiksni telefon registrirane djelatnosti, te prije spomenuto istaknutu cijenu po minuti (min/fiskni, min/mob.). 

 

Članak 8.

Odgovornost

Red Zone se ne može smatrati odgovornim Vama ni trećim osobama za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno ili posredno zbog Vašega pristupa i Vašeg korištenja ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa stranica Red Zone, odnosno zbog informacija na ovim stranicama, kao ni zbog postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na ovim stranicama, kao ni zbog Vaše uporabe (ili nemogućnosti da rabite) bilo koje od ovih stranica. Red Zone također nije odgovoran za eventualnu štetu ili propuštenu dobit nastalu  ne pružanjem svoje usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske prirode. Nadalje, Red Zone ne može snositi nikakvu odgovornost u odnosu na Vas zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih na koje Vam može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se niti se neće tumačiti u smislu da predstavlja vezu s Red Zone, niti da Red Zone podupire takve stranice.
Red Zone niti u kojem slučaju nije nikome odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nastalu korištenjem ovih stranica, usluga ili sadržajem oglasa čak i u slučaju kada je obaviješten o takvim štetama od strane trećih osoba.
Korisnik internetske stranice redzone.com.hr dužan je koristiti ove stranice u skladu s ovim pravilima i uvjetima i zakonima Republike Hrvatske, te je odgovoran za bilo kakvo postupanje protivno navedenom, kao i za sve posljedice proizašle iz takvog postupanja i to kako Red Zoneu tako i svim trećim osobama kojima bi takvim postupanjem bilo povrijeđeno bilo kakvo njihovo pravo.
Red Zone neće odgovarati za eventualnu štetu nastalom korištenjem savjeta (preuzetih sa drugih portala / autora članka / pravnika / arhitekta / savjetnika) koje mogu nastati zbog netočnih ili nedovoljnih informacija dostavljenih od strane korisnika ili nekih drugih razloga.
Red Zone u svakom trenutku zadržava pravo izmjene izgleda samog oglasa (odnosi se na izgled teksta, fotografija i videosadržaja) te pravo na mijenjanje pozicioniranosti oglasa koji su definirani prema vlastitim razvojnim i strateškim ciljevima Red Zonea.  

 

Članak 9.

Sadržaj oglasa

1. Svaki oglašivač je odgovoran za pružanje aktualnog, ispravnog, istinitog i cjelokupnog opisa ponuđenog proizvoda. Kod predavanja oglasa na stranici, oglašivač dodjeljuje Red Zone pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod.
2. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na stranici na bilo koji drugi način od onog koji je istaknut od strane Red Zonea
3. Red Zone ulaže sve napore kako bi svojim čitateljima ponudio kvalitetnu uslugu. Radi toga zadržava se pravo za brisanje svih onih oglasa koji ne zadovoljavaju taj kriterij. Red Zone ima pravo urediti ili izmijeniti oglase bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima

 • kada je oglas predan u krivu rubriku
 • kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
 • kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
 • kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom na bilo koji način
 • kada se oglas pronađe u više od jedne kategorije ili se preda više od jednog puta
 • kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
 • kada sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga
 • kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema Red Zoneu i ostalim nadležnim zakonima Republike Hrvatske
 • kada je oglas sumnjiv u pogledu da oglašava ukradenu ili ilegalnu robu
 • kada je oglas sumnjiv u pogledu da je prijevaran
 • kada je cilj oglasa promovirati poduzeće, direktno ili indirektno, bez da se plati za to
 • kada je sadržaj oglasa sastavljen na način da se ostvari bolja pozicija oglasa
 • kada fotografija u oglasu sadrži grafička rješenja ili detalje koji je izdvajaju od ostalih oglasa
 • kada oglas sadržava link na web stranice i/ili HTML tagove
 • kada oglas sadržava kontakt informacije (telefon, e-mail adresa) unutar teksta ili naslova oglasa
 • kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja

4. Red Zone nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva

5. Ukoliko je oglas plaćen - ali ne ispunjava neke od uvjeta oglašavanja - biti će odbijen. Uplaćeni iznos će predstavljati preplatu o čemu će korisnik biti obaviješten, uz uputu da mu se taj iznos u određenom roku može vratiti ili da ga može iskoristiti za plaćanje drugog oglasa. Ukoliko korisnik ne postupi po uputi, Red Zone će iznos preplate zadržati i proknjižiti kao naknadu za obavljenu korespondenciju i manipulativne knjigovodstvene troškove korisnikovom greškom. Prilikom kupnje usluga na redzone.com.hr te njihovih otkazivanja, ili od strane redzone.com.hr ili strane korisnika iz bilo kojeg razloga, redzone.com.hr nije dužan korisniku nadoknaditi vrijednost neobjavljenih usluga niti snositi bilo kakvu odgovornost za eventualnu štetu u poslovanju klijenta nastalu kao posljedica ne pružanja usluga.

6. Red Zone neće pohraniti slikovne dokumente (fotografije) oglasa nakon što isti isteknu. Savjetujemo korisnicima da na svojim računalima pohrane fotografije koje koriste u oglasima budući da Red Zone nije dužan spremati ih.  
7. Sve primjedbe uz članak 8. Zakona o zaštiti potrošača mogu se dostaviti putem maila na [email protected]

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 10.

Promjene uvjeta korištenja

Red Zone zadržava sva prava na to da prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, mijenja, zamjenjuje ili ukida izgled, sadržaj i uvjete korištenja redzone.com.hr kao i svih servisa i pod stranica koje su njegov sastavni dio bez obveze prethodne najave. Vaša je odgovornost upoznati se s takvim izmjenama. Nastavak korištenja sadržaja i usluga na ovim stranicama kao i svih servisa i pod stranica koje su njegov sastavni dio, i nakon objave izmjena, predstavlja Vaš pristanak i suglasnost s istima.
Ovaj ugovor se primjenjuje dok ga jedna od stranaka ugovora ne raskine. Vi možete raskinuti ovaj ugovor u bilo kojem trenutku na način da prestanete koristiti stranice Red Zone.

 

Članak 12.

Sudska nadležnost

Hrvatsko pravo je mjerodavno za tumačenje i primjenu pravnih pitanja vezanih uz gore navedene uvjete korištenja stranica Red Zone. 

Molimo Vas, da pažljivo pročitate uvjete korištenja stranica redzone.com.hr. Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranica redzone.com.hr, potvrđujete suglasnost s uvjetima korištenja te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi. Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica.

Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama redzone.com.hr primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni. Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranica redzone.com.hr, potvrđujete suglasnost s uvjetima korištenja te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi. Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica.

 

Načini plaćanja

Portal redzone.com.hr obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici redzone.com.hr-a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.Omogućujemo vam plaćanje naših usluga putem:

1. Plaćanje servisom PayPal:

Ako se usluga plaća servisom PayPal, usluga će biti automatski aktivirana nakon završetka plaćanja

2. Plaćanje bankovnom uplatom:


U slučaju ovog načina plaćanja, Korisnik na mail dobiva račun. Po zaprimljenoj uplati, izvršiti ćemo naručenu uslugu.

Imate li još pitanja? Kontaktirajte nas